Vapen

 

 

 

Något som förvånar oss är att stilarna och typerna av föremålen är mer eller mindre likadana över hela skandinavien, trots avståndet och de begränsade transportmedlen. Det mesta av föremålen är endast utsmyckning och symbolik, vilket tyder på status mer än praktiska vapen och verktyg.

 

Yxa ritad av Dennis och Blerina Vissa bronsvapen är knappast avsedda för strid, utan mer sannolikt är det att de användes till ceremoniella högtider.
 

Naturligtvis fanns det dock stridsvapen, men man har funnit fler "statusvapen" än dessa mer praktiska verktyg. Svärden är ändå professionellt gjorda och finns i flera olika typer, t.ex. det vanliga grepptungesvärdet, som med sitt eget handtagsfäste och dubbeleggade klinga eller det ovanliga krumsvärdet som är utmärkande med sitt orginella utseénde. Man har också funnit enklare dolkar och kortsvärd, som gärna ser tjocka ut intill ett av de slanka långsvärden.

 

 

Det är inte bara svärd och dolkar som används till jakt eller strid, också spjutspetar har hittats, även de i olika typer och former.
  När man hittar hjälmar och sköldar drar man gärna slutsatsen att de använts till skydd i strid, men av den tunna plåten att döma skulle det inte göra någon nämnvärd skillnad och man tror därför att också de endast användes som utsmyckning i ceremonier.