Vagnar Ett intressant fynd är solvagnen från Trundholms mosse på Själland. Det är en av dom säkra bevisen på att solen har spelat en stor roll i bronsålders människornas religion och liv. Vagnen består av en ca 30 cm stor brons skiva, som från början varit belagt med tunn guldplåt på båda sidorna, men bara ena sidans plåt är bevarad. Bronsskivans är försedd med ett spiralmönster och koncentriska cirklar som framträder tydligt igenom guldplattan.  
 
Solskivan dras av en häst med fint arbetade hovar och ögon, och håligheter vid munnen visar att den från början varit försedd med betsel och seldon. Både solskivan och hästen är placerade på sex stycken hjul och det är ur tolknings synpunkt viktigt att även hästen står på hjul och inte är dragare. Detta visar hur människorna på bronsåldern uppfattade solens gång över himlavalvet. bild
 
 

Samma symboler ser vi senare på våra skepps bilder och vagnar på våra hällristningar. En sådan här vagn har också hittats i Sverige utanför Helsingborg i Skåne det kallas tågaborgsfyndet, när man grävde schakten år 1895 hittade man en grupp bronsföremål men dom blev aldrig riktigt omhändertagna och fynden splittrades. Förutom treavsatsyxor och fyra spjutspetsar finns det bara två hästfigurer kvar av tågaborgsfyndet. Men enligt berättelser skall det även ha funnits delar av en vagn och en bronsskiva "av ett spad blads storlek" ha funnits i med i samlingen. I ett oskadat öga på den bäst bevarade hästen finns det en liten bärnstens bit kvar som visar att hästarnas ögon varit smyckade med denna ädelsten.

 
 

Mot slutet av bronsåldern började det att göras en annan sorts vagnar dom kallas kittelvagnar. I Hedeskoga norr om Ystad hittade man i mitten av 1800-talet underredet till en liten vagn med fyra hjul. Av resterna att dömma var det en bronskittel på hjul.

 
 

Två liknande fynd har hittats i Nordeuropa men dom har varit mer bevarade en i Peckatel i Mecklenburg och en i Skallerup på Själland dom visar båda att kittelvagnar användes vid offerhandlingar.

Av Elin

tillbaka
Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen