Offerkult


Offerplats
Under hela forntiden har människorna offrat till högre makter. Varför har man offrat? För att guden skall ge en större skörd eller bättre jaktlycka, eller något annat de ville ha bättre av.
Offerplats
Föremål grävdes ner i marken eller kanske sänktes i våtmarker och sjöar. Detta var vanligt under bronsåldern. De kan ha offrat t.ex. vapen och verktyg, ibland odlade växter eller delar av vilda djur.

Genom att de sänktes i syrefattigt vatten har de bevarats mycket bättre. I Västergötland, på Fröslunda gård, plöjde en bonde år 1985 upp 16 bronsålderssköldar, som förmodligen sänkts i Vänern som offergåva för 2700 år sedan. Vilken funktion hade dessa? De var för klena för att ha använts i strid. Kanske har de använts i vapen danser.

En hällristning i Kville, Bohuslän, föreställer en man med en rund sköld. Han bär hjälm med horn, svärd vid sidan, och strax intill honom slår en annan man en volt. Detta kan tolkas som en rituell vapendans.
Sådan dans är vanlig i de flesta kulturer, även musik är vanlig. Med musik menas att man kan ha frambragt ljud med hjälp av sköldarna.
Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen