Hantverk & handel

Teckning av Pontus Malmqvist

  Det är inte mycket av Bronsålderns hantverk som man ännu hittat, det mesta har förmultnats och kommer aldrig att hittas. Det som man funnit är mestadels av keramik och metall, men man har också funnit ganska många föremål av koppar och tenn. I mycket sällsynta fall har man även hittat smycken av koppar.  
 

Bronslur

I Sverige är det Skåne som har flest bronsföremål, men förvånandsvärt nog så är Östergötland fattigt på det, trots alla andra efterlämningar. Något annat som förvånar oss är att stilarna och typerna av föremålen är mer eller mindre likadana över hela skandinavien, trots avståndet och de begränsade transportmedlen.

Det mesta av föremålen är endast utsmyckning och symbolik, vilket tyder på status mer än praktiska vapen och verktyg. Vissa bronsvapen är knappast avsedda för strid, utan mer sannolikt är det att de användes till ceremoniella högtider.

 
 

Naturligtvis fanns det dock stridsvapen, men man har funnit fler "statusvapen" än dessa mer praktiska verktyg. Svärden är ändå professionellt gjorda och finns i flera olika typer, t.ex. det vanliga grepptungesvärdet, som med sitt eget handtagsfäste och dubbeleggade klinga eller det ovanliga krumsvärdet som är utmärkande med sitt orginella utseénde. Man har också funnit enklare dolkar och kortsvärd, som gärna ser tjocka ut intill ett av de slanka långsvärden. Det är inte bara svärd och dolkar som används till jakt eller strid, också spjutspetasr har hittats, även de i olika typer och former.

 

När man hittar hjälmar och sköldar drar man gärna slutsatsen att de använts till skydd i strid, men av den tunna plåten att döma skulle det inte göra någon nämnvärd skillnad och man tror därför att också de endast användes som utsmyckning i ceremonier.

Brons är som gjort för att göra smycken av, så som armringar, halsringar och örhängen; precis som idag. Ett smycke kunde också vara ett spänne eller nål, så kallade fibulor, som användes till klädesknäppning eller något annat av önskad sort. En fibula kan nog förknippas med våra dagars säkerhetsnål, men detta var garanterat av något enklare sort. Smyckenas dekoration förändras drastiskt genom åren under hela bronsåldern, och genom detta kan man dra säkra gränser mellan de olika årtalen då de gjordes.

Teckning av Isabella

 
 

Bland de föremål som hittats ingår vissa knivar och nålar i en annan kategori än utsmyckning och vapen, nämligen kroppshygien. Rakknivar, pincetter, örslevar och nålar är några av dessa fynd som uppenbarligen funnits i bronsåldersmänniskans toalett.

 

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen

 

 

Dekorations-
konst

Yxa ritad av Andreas, Hedeskolan

 

Bronsåldersmänniskorna var måna om att göra vackra saker. Man dekorerade sina föremål med vackra mönster. Detta kallar vi ornamentik.

Förebilderna kom söderifrån, men här i norden utvecklade vi en egen stil. Det kunde dels vara den geometriska stilen med strikta parallella linjer, geometriska romber och trianglar. Det höll man på med i 400 år.

Sen började man med spiralornamentik. Bronserna fylldes då med levande och varierande kombinationer av spiraler, cirklar och geometriska figurer. Efter hand gjorde man jättefina mönster.

Men på 1200-talet kommer en ny stil igen. Söderifrån. Den kallades för den "löpande hundstilen" efter sitt böljande utseende. Vi kallar den också för vågbandsstilen. Den kom att bli väldigt kännetecknande för yngre bronsåldern.

På platser där man höll på med bronsgjutning finner man restprodukter efter gjutningen, som t.ex. spill, slagg och deglar och någon enstaka gång även delar av själva gjutformen.
Spill är sånt som spillts. Slagg är skräp. En degel är en eldfast behållare för smältning av metall.
Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen