Bronsåldern

 

 

  På bronsåldern var det varmare än idag, det regnade mer och därför var också växtsäsongen längre. Hällristningarnas omgivning idag liknar inte den när de gjordes, då låg hällarna framför vatten.  
 


Göra upp eld

Husen låg nog antagligen nedanför hällarna, på torrare sandjord där det var bra odlingsmarker. Boskapen fick beta på våtmarker, och det fanns gott om vilt i hav och skog.

 

Jenny S.

 
Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen