Vitlyckehällen

klickbar hällbild .
  Vitlyckehällen är en av Sveriges största, 22 meter lång och med många spännande, ovanliga ristningar. Den är antagligen Sveriges mest kända och besökta ristning. 179 skålgropar och nästan 300 andra figurer inhuggna, däribland den mycket kända ristningen "Brudparet" och den spännande blåvalen.

 

  Som en beskyddande, välsignande gest så håller en man en yxa över "Brudparet". Denna sed vid ett heligt bröllop, som det antagligen är fråga om, var vanlig i förkristna religioner. Det kan röra sig om en gud och gudinna, kanske i form av en präst och prästinna som genomgår detta heliga bröllop. Bröllop  

Blåvalen

"Blåvalen" är en annan spännande och ovanlig ristning, eftersom avbildningar av alla havsdjur är mycket ovanliga.
Det finns också avbildningar av män med hornhjälmar, vilket det var just bronsåldersmännen som bar och inte vikingarna. Inga arkeologiska fynd stödjer denna vanligt förekommande idé om att vikingarna var hornprydda. Kvinnor är ovanliga på alla hällristningar och även på Vitlyckehällen finner vi bara ett fåtal. En är kvinnan i äktenskapsscenen, en annan är "den sörjande kvinnan" framför en fallen man. Mannen skulle kunna vara död, men det är annars en mycket ovanlig scen. Mannen som ser ut att bli skrämd av en orm kan också tolkas som t. ex. Tor och hans blixtar, åskväder.
  tillbaka  

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen