Litslebyhällen

.
  I Litsleby finns det ungefär 120 stycken hällristningar och 80 stycken av dem är bilder på olika skepp...  
  Den store Spjutguden: Den märkligaste av Litslebys hällristningar är den 230 cm stora mansfigur som är avbildad tvärsöver hällens andra ristningar. En gissning är att det är en religiös bild av den mansgud, som man inte fått avbilda innan, men att religionen tagit en vändning under bronsåldern (Asatrons Oden, kanske?). Innan hade man symboliserat guden/gudinnans närvaro med ett par fotsulor, antingen med tår, bara sulan eller med sandaler på. Ett sådant fotpar finns strax till vänster om den stora figuren.  
  Sköldliknande figurer: På samma häll kan man också lägga märke till några runda, sköldliknande figurer. I alla fyra sköldarna är fält inristade; på en finns det sju fält, på en annan nio och på de andra två finns det tretton. Man vet att en viss typ av brons- och järnåldersgravar, domarringar, gjordes med hjälp av antingen sju, nio, elva eller tretton stenar. Figurerna finns precis intill hällens två största skepp, så detta stärker teorin om sambandet mellan döden och skeppen ännu mera.

Ryttarscenen: På en annan häll finns avbildningar av män med ovanliga, fyrkantiga sköldar, som visar att dessa bilder är ganska sena med tanke på att kelterna var de första att använda denna slags sköld i början av järnåldern.

 

Männen är allt som allt åtta stycken, bara fem av dem är beväpnade, men alla sitter till häst. Dessa ristningar är de runda sköldarnas motsvarigheter, alltså deras efterträdare. Eftersom man har daterat scenen till ungefär 300 f.Kr. så är detta några av Tanums senaste hällristningar.

/Elenor

  tillbaka  

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen