Nordiskt
Karta över nordiska världsarv
Världsarvsläger
 

26 - 29 augusti 1999 anordnade Vitlycke museum och Tanums skolor i samarbete med svenska Unescorådet ett läger för elever och lärare från skolor i anslutning till Världsarven i Sverige, Norge och Finland.

 
  Under fyra dagar kunde de 60 barnen, ungdomarna och deras lärare knyta kontakter, umgås och tillsammans arbeta med frågor kring Världssarven utifrån lägrets tema; Symboler, tid och tecken. Unesco Världsarvslogo  
 

Lägret var ett led i att utveckla det nybildade nätverket för Unescos världsarvsprojekt för skolor.

Unesco www.unesco.org
Svenska Unescorådet www.unesco-sweden.org
Riksantikvarieämbetet www.raa.se

 

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen

 

 

Världsarv i Finland
Två finska objekt som upptagits på UNESCO:s lista över platser omistliga för mänskligheten. Karta över finska världsarvKarta över finska världsarv
Soumenlinna •
Verla •

tillbaka

 

 

Världsarv i Norge
Två norska objekt som upptagits på UNESCO:s lista över platser omistliga för mänskligheten. Karta över Norska världsarvKarta över Norska världsarv
Stavkirken i Urnes
Alta hällmålningar •

tillbaka

 

 

Världsarven i Sverige
Nio svenska objekt som upptagits på UNESCO:s lista över platser omistliga för mänskligheten. Karta över Sveriges världsarvKarta över Sveriges världsarv

Drottningholm på Ekerö
Skogskyrkogården i Stockholm •
Engelsbergs bruk i Fagerstad •
Birka och Hovgården på Ekerö •
Hällristningsområdet i Tanum
Hansestaden Visby •
Gammelstads kyrkstad i Luleå •
Örlogstaden i Karlskrona
Laponia - Lapplands världsarv

Mer om de svenska världsarven

tillbaka

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen Finland Hansestad Visby Tanums världsarv Örlogsstaden Karlskrona Laponia Drottningholm Stavkirken i Urnes, Sogn Norge Sverige Hansestaden Visby Tanums världsarv Örlogsstaden Karlskrona Norska världsarv Drottningholm Laponia Svenska världsarv Stavkirken i Urnes

Norska världsarv Svenska världsarv Finska världsarv