Utbildningsakademins stora pris 2001
Ekopiloterna i Sölvesborg och Tanumskolan vinnare av Utbildningsakademins stora pris år 2001

Utbildningsakademin har beslutat att i år dela ut två förstapriser:
Världens bilder - ett samarbetsprojekt mellan Tanumskolan i Tanum, Vitlycke museum och Riksantikvarieämbetet - 50 000 kr
Ekopilotprojektet - helhetssyn och livslångt lärande, Furulundsskolan i Sölvesborg –
50 000 kr

Tanumskolan får priset för projektet Världens bilder. Eleverna vid Tanumskolan har med stort intresse och engagemang studerat och utforskat hällristningar, vilka uppförts på UNESCOs världsarvslista. De har i samarbete med Vitlycke museum utarbetat läromedel om bronsåldern och på så vis integrerat ämnen som historia, geografi, bild etc. De har också medverkat vid studiedagar på andra skolor och kulturdagar och vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har skolan adopterat hällristningar och därmed för all framtid åtagit sig att vårda och tillse hällarna.

- Genom projektet Världens bilder har Tanumskolan lyckats skapa ett engagemang för hembygden och kulturarvet inte bara bland eleverna på den egna skolan utan på andra skolor i kommunen och regionen. Olika ämnen har integrerats och eleverna har lärt sig samarbeta, att framträda och ta ansvar. Projektet är ett utmärkt exempel på en skola som öppnar sig mot omvärlden i perspektivet av livslångt lärande, kommenterar Utbildningsakademins sekreterare Sven Salin projektet Världens bilder.

Utbildningsakademin bildades på initiativ av Lärarnas Riksförbund 1995 som ett fritt forum för utbyte av tankar kring kunskapens betydelse för individer och samhälle. Akademin består av följande ledamöter: Margareta Barchan, Celemi International, Maria Borelius, K-World, chefsekonom Jan Bröms, direktör Bo Ekman, f.d. generaldirektör Birgit Erngren, landshövding Ann-Cathrine Haglund, rektor Lars Haikola, personaldirektör Marianne Hamilton, f.d. chefredaktör Christina Jutterström, direktör Jan Martinsson, projektledare Elisabet Reslegård, författaren Björn Ranelid och professor Sverker Sörlin.

Tidigare vinnare av akademins stora pris:
2000 Skolledarna Leif Åhlander, Falkenberg och Börje Ehrstrand, Rinkeby
1999 Gunnareds kulturskola och grundskolan i Gunnared i Göteborg
1998 Nils Fredriksson Utbildning i Svedala
1997 Projekt Axet, Kungälv, 1997

Ytterligare upplysningar om akademins pris:
Akademins sekreterare Sven Salin, 070-561 10 16
Informationschef Jan-Olof Cederström, 08-613 27 73, 070-262 27 00

Kontaktpersoner pristagarna:
Tanumskolan, Hans Schub, tel. 0525-182 11
Ekopilotprojektet, Johan Åström, 0456-601 45