Vapen
Vapen
 

Redskapen som är avbildade är yxor, spjut, svärdskidor och pilbågar, dessa saker var en del av en krigarens utrustning. Själva rustningen bestod av sköldar och hjälmar med horn.

Krigare är män med fyrkantiga kroppar på hällen och det tror man beror på att de hade rustningar av metall eller läder, de har även tjocka ben och det kan betyda att krigarna använde benskenor för att skydda sig. Vad man vet användes mest benskenor i södra Europa under Bronsåldern.

Männen håller aldrig ett draget svärd i handen på en hällristning. Men yxor och spjut håller de upp draget. Spjuten är av trä med spetsar av brons, medan yxorna är av flinta. Svärden är den vanligaste vapen bilden och de gjorde svärden i brons.  

 
 
 

 
 
 


Olika typer

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen