Träd
Träd
  När du ser på ett träd, så ser du inte mycket mer än en stor, grov växt. Under Bronsåldern såg man på plantan på ett helt annat sätt. Man ansåg att trädet var en länk, en dörr, mellan Den Undre Världen och Den Övre Världen, som symboliseras med de gömda rötterna i jorden och de utslagna grenarna upp mot himlen.  
 
Vissa träd, som granen, kunde vara heliga. Man såg på träden som en symbol för livet, döden och återfödelsen (trädet växer, lever, släpper sina frön och dör, fröna gror och blir nya träd). Man offrade till gudarna genom träden och man har funnit ut att man bl.a. hängde döda djur och människor i trädens grenar.
 
 

I väldigt många religioner har olika träd stor betydelse, som kelterna vars heliga träd var eken och idegranen. I Asatron finns ju det stora världsträdet Yggdrasil, som sades grönska året om, vilket genast drar tankarna till ett barrträd. Hällristningarna man hittat är utan tvekan gran, men i vilket syfte man satt dem där kan man bara gissa sig till, som så många andra saker.

 
 

En teori är att granen var så ovanlig och att det var därför de avbildades.

Av: Elenor Wiklund

 


Olika typer

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen