Skivor, cirklar och hjul
  Skivor, cirklar och hjul finns lite här och där över hela Bohuslän. Vissa är omgivna av människorliknande figurer medan andra liknar solen. De kan fraktas på skepp, bäras av människor eller släpas efter djur.  
 

Skivorna kan omgivas av människorliknande figurer och det påminner nästan som om människorliknande figurerna var fotbollspelare på en fotbollsmatch men det är inte säkert att det är det.

 
 

Det kan ju vara solgudar eller några andra gudar som utför en ceremoni eller något annat.

Skivor och cirklar tycks ha en stor betydelse för Bronsåldermänniskorna och betyder en mängd olika saker.

Som exempel på olika saker kan vara solen, månen, hela värden eller saker som ligger mer närmare oss som blommor, vattengölar eller huvuden, men det är inte UFO- farkoster som är avbildade. De finns de som tror att det kan vara de stenkretsar som finns omkring gravhögar.

 
 

Hjul

Olika typer

 


Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen