Skepp
Skepp, båtar och slädar
  När vi pratar om båtar använder vi inte ordet båt utan skepp. Skepp är egentligen inte det rätta ordet eftersom hällristningsskeppen inte har däck och segel.  
 

Ristningarna har raka eller böjda linjer som ser ut som köl och reling. I fören och aktern är linjerna krökta och har små streck. Det finns dessutom streck som sticker upp ur relingen som kan vara besättningsmän. Ibland kan de här strecken avsluta med skålgropar som kan vara huvuden.

 
 

Skeppen varierar från de mest eleganta farkoster med valformade djurhuvuden till ett litet skepp med en krönt linje som ser ut att vara en roddbåt. Men ingen av dem har segel, paddlar,master eller åror.

Man har hittat enkla stockar eller stockar som har urholkas till kanoter och daterat dem till bronsåldern men nu kommer det knepiga,

för hällristningarna visar en helt annan sida. Vissa säger att skeppen var av skinn och på ett konstigt sätt har bara de underliggande träskroven avbildats.

Man har byggt sådana båtar och det har visat sig att skeppen är sjödugliga. Medan andra hävdar att skeppen var byggda helt och hållet i trä för att kunna vara större och mera till för havssegling. Men det finns det inga segel på någon av dem och det kan ju inte vara så att seglen var ihoprullade eftersom det inte finns någon mast för den delen, eller.

 
 

Ännu en idé är att en del, men inte alla, kan vara slädar, som användes som transportmedel på is och snö. De så kallade "slädarna" har korta raka köllinjer. Men helt säkert är det ju inte.

 


Olika typer

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen