Skålgrop
Skålgropar
  Skålgropar är den vanligaste hällristningsfiguren. Dom finns i nästan alla storlekar, allt från 3 cm i radie och ett djup på två centimeter eller mindre upp till över 10 cm och ett djup på över 5 cm.  
 

Skålgropar har huggits in under nästan alla perioder, stenålder, bronsålder och järnålder. I Norra Bohuslän så finns det över 27'000 kända skålgropar i proportion till den näst vanligaste hällristningen, skeppen som det finns knappt 10 000 av.

Skålgropar
 
 

Ibland så sitter dom för sig själva eller i rader, grupper eller nära andra ristningar. Det finns hundratals olika teorier om vad dom representerar; kalendrar, sjärnor, bloddroppar, protokoll över födslar och bortgångar.

Ibland så dominerar skålgroparna och i vissa fall så består hällen enbart av skålgropar.

Ända in på 1900-talet så gick man ibland till skålgroparna, som kallades älvkvarnar, och lade ett mynt, smorde in lite fett, smör eller någon annan gåva. Då skulle älvorna se till att en sjukdom botades eller att något skulle gå bättre, man skulle slippa svälten te.x.
 
  Olika typer  

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen