Plöjare
Årder
  På bronsåldern användes en slags enkel plog som kallas för årder. Med den kunde man enkelt plöja i moränjorden. Den typen av jord var inte lika näringsrik som den på lerslätterna men dessa kunde inte brukas med hjälp av årdret.  
 
Det var först på järnåldern när plogen kom som man kunde börja bruka dessa. Problemet med moränjorden var att den utarmades efter ett par års brukande. Sedan fick man odla träd på den under flera år för att den skulle bli näringsrika igen. Lerjorden som man inte kunde odla användes som betesmark. Årder
 
 

Årdret drogs ofta av två oxar och styrdes av bonden som gick efter och höll det i ett fast grepp. Det gick ner i marken, luckrade upp jorden och rev av ogräsrötter. När man hittar årderspår vid arkeologiska utgrävningar avtecknar de sig som smala mörka ränder i den ljusare bottensanden vilket betyder att bönderna rispade djupa spår genom matjorden ända ner till bottensanden.

 
 
Årdret finns avbildat på hällar i hela Bohuslän och det har hittats årderspår vid utgrävningar på flera platser i hela området.
 

Olika typer

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen