NYHETSBREV 2
September 2000

Till
Nätverket för undervisning om
Världsarv i svenska skolor


Innehåll detta brev:

1. Tanums skolpersonal på världsarvsstudiedag.
På en fortbildningsdag i augusti mötte all skolpersonal i Tanum Kerstin Lundman.
Hon var bjuden till Tanum för att hålla ett föredrag om Unesco i allmänhet och Världsarvskonventionen i synnerhet.
Läs mer här!

2. Elever från Tanumskolan på årets bokmässa.
Svenska Unesco-rådet hade i år en stor monter på Bok och Biblioteksmässan
i Göteborg. Bland de olika programpunkter som upptog de fyra dagarna fanns elever från Tanumskolans högstadium med. De presenterade sitt arbete med världsarvet i Tanum.
Läs mer här!

3. Så här jobbar vi med vårt världsarv i Tanum.
I Tanum arbetar två skolor tillsammans med Vitlycke museum med Tanums hällristningar. Arbetet sker i två olika projekt på Elevens val-tid. Det ena kallar vi Världens Bilder i Tanum och där skapar eleverna ett läromedel på Internet om hällristningarna i Tanum och bronsåldern. Det andra projektet ingår i Riksantikvarieämbetets satsning "Adoptera ett Framtidsminne".
Läs mer här!

4. Tanumselevers dagbok från Gammelstadslägret.
Vi var en stor delegation från Tanums skolor och Vitlycke museum som kom upp till Luleå och Gammelstad för det andra Nordiska världsarvslägret för ungdomar som hölls i maj i år. Några av eleverna från Tanum har skrivit dagbok från lägret.
Läs mer här!

5. Övriga nyhetsnotiser från omvärlden.
Under den här rubriken finner du diverse nyhetsnotiser som vi vidarebefordrar från Er, svenska Unesco-rådet m fl.
Läs mer här!

6. Ladda hem logotypen!
Vill du använda logotypen du ser högst upp på den här sidan?
Klicka här så får du se den i gif-format.

(Du kan också hämta den animerade direkt om du högerklickar på logotypen överst på den här bilden).