NYHETSBREV 1
Datum: 2000-04-04

Till
Nätverket för undervisning om
Världsarv i svenska skolor


Innehåll:
1. Nyhetsbrev 1
2. Bilaga världsarvsnytt

 

1.

Hej!

Det här är det första nyhetsbrevet till alla i Nätverket för undervisning om Världsarv i svenska skolor. Utskicket går till alla dem som uppgav sin e-mailadress på adresslistan som vi upprättade i Tanum i höstas men säkert har fler e-mailadresser nu! Ni som får detta brev uppmanas därför att sprida det till alla och att hjälpa till att samla in e-mailadresser till dem i er närhet som ska få nyhetsbrevet och sända till Görans adress. Tack på förhand!

Tanken är att Nyhetsbrevet ska vara allas vår mötesplats där vi informerar varandra om vad som är på gång och vi håller på med hemma vid våra Världsarv. Ta därför för vana att sända information och meddelanden till undertecknad Göran Persson på Tanumskolan i Tanumshede (Lgp@tanumskolan.tanum.se) som är ansvarig för Nyhetsbrevet.

Beroende på hur mycket material som kommer in och dess aktualitet kommer breven att gå ut var fjortonde dag eller en gång i månaden. Men det beror som sagt på hur mycket material ni sänder in!

Närmast förestår Världsarvslägret i Gammelstad i maj. Från projektledaren Magnus Sjögren i Gammelstad kommer följande information:

Med anledning av Nordiskt världsarvsläger i Gammelstads kyrkstad vill jag meddela att under denna vecka sänds preliminärt program och anmälningsblankett till samtliga adresser i nätverket för Unescos skolprojekt. Lägret går av stapeln 27-30 maj i år och omfattar lärare och elever från världsarvsskolor i hela Norden. Välkomna med anmälan eller hör av er med frågor och synpunkter till:

Magnus Sjögren, projektledare
Hägnan Museum
954 33 Gammelstad
0920-294866/68
070-3115127
fax 293830
e-post: hagnan@kulturen.lulea.se

 

Hälsningar från Göran Persson
Tanumskolan

Nyhetsbrevsansvarig

2.Bilaga världsarvsnytt