Projektbeskrivning
  • Världens bilder är ett läromedel om hällristningar och bronsålder
    på Internet.
  • skapas av elever på mellan- och högstadiet under handledning av lärare och Vitlycke museums arkeologer.
  • är ett läromedel som växer genom Internetbesökarnas frågor.
  • är en arbetsmetod för att synliggöra och ta till vara unga människors förmåga att skapa och förmedla kunskap.
  • är tänkt att fungera som ett forum för arkeologiskt intresserade barn och ungdomar. är ett projekt som förenar kunskapen och kompetensen inom skolan och på museet.

Olika typer

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen